De Lithse Ham

Het natuur- en recreatiegebied Lithse Ham is ontstaan door zandwinning. De Lithse Ham biedt naast een vakantiepark en jachthaven tal van watersportmogelijkheden. Het westelijke deel is bestemd als rustgebied met natuurlijke ontwikkeling. Door dit gebied zijn verharde wandelpaden aangelegd maar u kunt ook vrij door het gebied struinen. 

Tijdens de ontzandingwerkzaamheden zijn restanten gevonden van een oude Romeinse tempel. Dit bleek de grootste tempel in zijn soort in Noord Europa. De tempel is rond 100 na Christus gebouwd op de restanten van een Keltische offerplaats en heeft tot ongeveer 400 na Christus bestaan en is daarna in verval geraakt.
 

Het QR-code project van Landschapsbeheer Oss

Verspreid door de gemeente Oss tref je op zo'n 100 knooppuntpaaltjes een QR-code. Door deze te scannen krijg je aanvullende informatie over de bijzondere plek waar je je dan bevindt. Het QR-code project is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Brabantse Milieufederatie, Gemeente Oss, Landschapsbeheer Oss en ook door medewerking van Stichting Maasmeanders, het Brabants Historisch Informatiecentrum en Bibliotheek Oss.