De Kapel van Koolwijk

Doordat de Staatsen Oss in handen hadden mocht het Katholieke geloof niet meer uitgeoefend worden in de plaatsen in de omgeving van Oss. Om een mis bij te wonen moesten de Katholieken moesten naar nabijgelegen kapellen of kerken in dorpen die niet in handen waren van de Staatsen. 

Zo ook de kapel van Koolwijk. Onder de huidige kapel zijn nog restanten te vinden van de oorspronkelijke 17eeeuwse kapel. De Ossenaren die naar deze kapel gingen vonden het er zo gezellig dat zij ook nadat uitoefening van het Katholieke geloof in Oss weer was toegestaan toch naar de kapel van Koolwijk bleven gaan. Zelfs in de 20e eeuw kwam het nog voor dat stellen speciaal naar de kapel van Koolwijk gingen om daar te trouwen.
 

Het QR-code project van Landschapsbeheer Oss

Verspreid door de gemeente Oss tref je op zo'n 100 knooppuntpaaltjes een QR-code. Door deze te scannen krijg je aanvullende informatie over de bijzondere plek waar je je dan bevindt. Het QR-code project is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Brabantse Milieufederatie, Gemeente Oss, Landschapsbeheer Oss en ook door medewerking van Stichting Maasmeanders, het Brabants Historisch Informatiecentrum en Bibliotheek Oss.