Burgermeester Deelen Kanaal

Nadat de industrie in Oss is gaan groeien werd er gevraagd om een waterverbinding vanuit Oss naar de Maas. Doordat deze er in het begin van de 20e eeuw niet gekomen is zijn belangrijke bedrijven uit Oss naar Rotterdam verhuisd wat in de jaren 30 voor grote werkeloosheid zorgde in Oss. Uiteindelijk is onder leiding van burgemeester Deelen in 1963 toch een kanaal gegraven naar de Maas.

Tegenwoordig is het een druk bevaren kanaal, waar zelfs duwbakcombinaties de containerterminal in de Osse haven kunnen bereiken. Oss is daarmee een echte havenstad geworden.

 

Het QR-code project van Landschapsbeheer Oss

Verspreid door de gemeente Oss tref je op zo'n 100 knooppuntpaaltjes een QR-code. Door deze te scannen krijg je aanvullende informatie over de bijzondere plek waar je je dan bevindt. Het QR-code project is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Brabantse Milieufederatie, Gemeente Oss, Landschapsbeheer Oss en ook door medewerking van Stichting Maasmeanders, het Brabants Historisch Informatiecentrum en Bibliotheek Oss.