Bloei van de boeren

Rond 1700 verkeerde Oss in vervallen staat. De plaats kon nauwelijks een stad genoemd worden. De grote armoede was mede veroorzaakt door langdurig oorlogsgeweld. De hoge dorpsschulden, die hiervan het gevolg waren, werden door de Raad van State kwijtgescholden. Hierdoor kwam wat meer rust in de regio. 

Gelijktijdig met het verval van de handel en nijverheid in de Hollandse steden maakte de landbouw een periode van groei en bloei door. De prijzen voor granen en zuivelproducten stegen en daarvan profiteerden ook de boeren in dit gebied. Armoedige hutten maakten plaats voor steviger gebouwde boerenhoeven. 

Door de gestegen welvaart in de landbouw groeide de bevolking. In Oss en Berghem gebeurde dat meer dan in de oude stadjes Megen en Ravenstein. Opvallend snel werd de Osse binnenstad opgebouwd na de grote stadsbrand van 1751. Dit was een duidelijk teken, dat Oss eindelijk weer ‘in de lift zat’. Oss groeide uit tot een belangrijk centrum voor boterhandel en droeg op die manier bij tot boerenbloei in de regio.
 

Het QR-code project van Landschapsbeheer Oss

Verspreid door de gemeente Oss tref je op zo'n 100 knooppuntpaaltjes een QR-code. Door deze te scannen krijg je aanvullende informatie over de bijzondere plek waar je je dan bevindt. Het QR-code project is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Brabantse Milieufederatie, Gemeente Oss, Landschapsbeheer Oss en ook door medewerking van Stichting Maasmeanders, het Brabants Historisch Informatiecentrum en Bibliotheek Oss.