Ambachtslieden en handelslieden

Een koopman in de veertiende eeuw was meestal meer dan alleen handelaar. Vaak was hij ook ondernemer in de textielnijverheid. Hij beschikte over voldoende kapitaal. Daarmee kon hij grondstoffen kopen op de grote markten. Die verdeelde hij onder de boeren, die werkten als bijvoorbeeld huiswevers.

Ook in Oss en omgeving woonden en werkten in de veertiende eeuw diverse kooplieden. Op 14 oktober 1399 kreeg Oss uit handen van Hertogin Johanna een oorkonde, waarmee de plaats officieel stadsrechten kreeg. De Ossenaren kregen in de regio hiervoor het alleenrecht.

Oss had al eerder het recht gekregen om wekelijks op dinsdag een markt te houden. Op de markt verschenen nu kooplieden uit de verdere omgeving die naast lakens ook andere producten opkochten en verhandelden. Ambachtslieden konden zich meer gaan specialiseren en hun omzet vergroten. Als de stad groot genoeg was voor meerdere ambachtslieden met hetzelfde beroep, vormden zij soms gilden en maakten afspraken over kwaliteit van het product en toegang tot het vak.
 

Het QR-code project van Landschapsbeheer Oss

Verspreid door de gemeente Oss tref je op zo'n 100 knooppuntpaaltjes een QR-code. Door deze te scannen krijg je aanvullende informatie over de bijzondere plek waar je je dan bevindt. Het QR-code project is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Brabantse Milieufederatie, Gemeente Oss, Landschapsbeheer Oss en ook door medewerking van Stichting Maasmeanders, het Brabants Historisch Informatiecentrum en Bibliotheek Oss.