Akkerranden

Akkerranden zijn brede stroken met bloemplanten die een akker omzomen. Ze zijn belangrijk als leefgebied voor insecten, vlinders, vogels en zoogdieren.

De akkerranden in de Osse en Lithse polder hebben ook een agrarische functie. De zaaimengsels zijn samengesteld met het doel om nuttige insecten aan te trekken, zoals sluipwespen, zweefvliegen en lieveheersbeestjes. Deze insecten helpen als natuurlijke bestrijders om bepaalde plagen in het gewas te bestrijden. Hierdoor hoeven er minder bestrijdingsmiddelen gebruikt te worden. Dat is goed voor de waterkwaliteit, maar scheelt ook in de kosten voor gewasbescherming. 

Sommige plagen komen specifiek voor in bepaalde gewassen. In samenspraak met een teeltadviseur stellen deelnemende boeren daarom een teeltplan op. Daarin staat welke gewassen de komende jaren op welk perceel verbouwd worden én welke randen daarbij passen.Na het oogsten van de gewassen blijven de akkerranden staan, zodat dieren nog een leefgebied overhouden in het verder kale akkerland.
 

Het QR-code project van Landschapsbeheer Oss

Verspreid door de gemeente Oss tref je op zo'n 100 knooppuntpaaltjes een QR-code. Door deze te scannen krijg je aanvullende informatie over de bijzondere plek waar je je dan bevindt. Het QR-code project is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Brabantse Milieufederatie, Gemeente Oss, Landschapsbeheer Oss en ook door medewerking van Stichting Maasmeanders, het Brabants Historisch Informatiecentrum en Bibliotheek Oss.