Lithse dorpspaden met gids


De gemeente Oss heeft in de dorpen Lith, Lithoijen en Maren-Kessel langs de Maas de elementen van een uniek historisch padennetwerk in haar be…

De gemeente Oss heeft in de dorpen Lith, Lithoijen en Maren-Kessel langs de Maas de elementen van een uniek historisch padennetwerk in haar bezit. Uniek binnen Nederland en uniek binnen Europa. In 2001 werd door de voormalige gemeente Lith als de eerste gemeente in Nederland een erfgoedplan samengesteld. Hieruit is het Padenplan voortgekomen waarin het plan is geschetst om de prachtige bestaande paden op te knappen en met nieuwe paden de relaties tussen de bestaande kernen en wijken te verbeteren. Tevens geeft het plan de routeplanning naar de realisatie om dit padennetwerk weer toegankelijk  te maken. Vanaf 2015 zijn voor verschillende paden inrichtingsprincipes opgesteld waardoor de paden weer beleefbaar worden: de uitstraling verbeterd, entrees herkenbaarder en knelpunten opgelost. Door de losse elementen weer te verbinden en openvallende mazen te dichten ontstaat weer het unieke padennetwerk tussen de verschillende wijken en kernen. Dit maakt de historische waarde zichtbaar, vergroot de verkeersveiligheid en is interessant voor recreatief gebruik.  

De nieuwe stichting Wandelpaden Lith e.o. gaat samen met de gemeente Oss zorgen voor de middelen en kracht om de wandeling door het padenplan, die begin 2000 gestart is, ook af te maken!

Heb je interesse om met een gids een wandeling te maken over de Lithse dorpspaden? Je kunt daarvoor contact opnemen met de coördinator van deze gidsen: de heer Johan de Nooy, tel: 0412-481856j.de.nooy@kpnplanet.nl. Of met de voorzitter van de Stichting Wandelpaden Lith e.o., de heer Noud Bongers, tel. 06-10108393info@noudbongers.nl. De kosten voor een wandeling met dorpsgids bedragen voor groepen van 1 t/m 10 personen € 25,00 en voor groepen van 11 t/m 20 personen € 50,00.  

Wil je met een gids een dorpswandeling maken door Oud Maren? Neem dan contact op met gids Nol Steenbruggen, tel: 06-26352029stonebridges@telfort.nl. De kosten voor deze wandeling bedragen € 25,00 voor groepen van 1 t/m 10 personen. 

Benieuwd naar de geschiedenis van deze unieke dorpspaden? Bekijk dan op deze website de Paadjes in Lith

Dit ga je zien

Startpunt: Lith
Eindpunt: Lith