Maria Magdalenakerk / Kerkmuseum De Peperbus

Eén van de vele mooie dorpsgezichten in Geffen is zeker de Maria Magdalenakerk. Dit is een prachtig gebouw met een eeuwenlange geschiedenis. Deze geschiedenis wordt in beeld gebracht als je voet zet in het kerkmuseum De Peperbus.

In 1991 werd dit museum geopend in de toren van de kerk. De oudst bekende vermelding van een kerk in Geffen is van 1290. Deze zou aan Sint-Trudo zijn gewijd, maar later werd Maria Magdalena de patroonheilige.

Echte Geffense geschiedenis
Allerlei pronkstukken zijn hier tentoongesteld: van misdienaarskleding tot een grote collectie bidprentjes van Geffenaren en foto’s van alle geestelijke leiders die de afgelopen jaren in Geffen de vieringen hebben geleid. Een geschiedenis die in beeld wordt gebracht als u na het bedwingen van de 51 treden van een smalle wenteltrap, voet zet in het kerkmuseum 'de Peperbus'.

1290 - nu
De ouds…

Eén van de vele mooie dorpsgezichten in Geffen is zeker de Maria Magdalenakerk. Dit is een prachtig gebouw met een eeuwenlange geschiedenis. Deze geschiedenis wordt in beeld gebracht als je voet zet in het kerkmuseum De Peperbus.

In 1991 werd dit museum geopend in de toren van de kerk. De oudst bekende vermelding van een kerk in Geffen is van 1290. Deze zou aan Sint-Trudo zijn gewijd, maar later werd Maria Magdalena de patroonheilige.

Echte Geffense geschiedenis
Allerlei pronkstukken zijn hier tentoongesteld: van misdienaarskleding tot een grote collectie bidprentjes van Geffenaren en foto’s van alle geestelijke leiders die de afgelopen jaren in Geffen de vieringen hebben geleid. Een geschiedenis die in beeld wordt gebracht als u na het bedwingen van de 51 treden van een smalle wenteltrap, voet zet in het kerkmuseum 'de Peperbus'.

1290 - nu
De oudst bekende vermelding van een kerk in Geffen is van 1290. Deze zou aan Sint-Trudo zijn gewijd, maar later werd Maria Magdalena de patroonheilige.

Omstreeks 1450 is de toren gebouwd van de imposante gotische Maria Magdalenakerk. Het schip kwam enige decennia later gereed. Vele branden en overstromingen hebben dit kerkgebouw in de loop der tijden geteisterd. Toen de troepen van Karel van Gelre in 1487 een deel van Geffen in brand staken werd ook het kerkgebouw grotendeels verwoest.

Maar ook in 1512 werden door de Geldersen verwoestingen aangericht. De herbouw vond plaats na 1531 en daarbij werden veel materialen van de oudere kerk gebruikt.

Tussen 1590 en 1605 vonden opnieuw krijgshandelingen plaats tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Hierna ging men verder met het herstel, en het jaartal 1607 in één van de balken toont dat aan. Het tot dan toe bestaande strodak werd toen door een pannendak vervangen.

Na de Vrede van Münster in 1648 werd het katholieke geloof verboden en ging de kerk over in protestantse handen.

In het begin van de 19e eeuw werd het gebouw teruggegeven aan de katholieken. Architect Caspar Franssen breidde de kerk in 1893 uit. Hierbij werd het koor verhoogd en het middenschip verbouwd. De houten kapconstructie bleef hierbij voor het grootste deel gespaard.

In oktober 1944 liep de kerk echter grote schade op vanwege artilleriebeschietingen, maar ze werd hersteld.

Het interieur
Het interieur van de kerk is in neogotische stijl beschilderd. Het interieur heeft nog drie schilderijen uit de oude inventaris, alsmede resten van een communiebank en zes 18e-eeuwse beelden. In het zuiderdwarspand bevindt zich een Sint-Jorisbeeldje dat vermoedelijk laat-15e-eeuws is. De geschiedenis van de kerk wordt in beeld gebracht als u, na het bedwingen van de 51 treden van een smalle wenteltrap, voet zet in het kerkmuseum 'de Peperbus'. Op 14 september 1991, werd dit museum geopend in de toren van de Maria Magdalenakerk.

Waar

Kerkstraat 10
5386 AC Geffen
Plan je route

vanaf jouw locatie

Meer informatie

Bezoek de website

Kijk in de buurt

Toon resultaten