Bibliotheek Lith

Bibliotheek Lith

De Bibliotheek speelt een belangrijke rol als aanbieder of partner op het gebied van kennis en cultuur. Zij beweegt zich op veel beleidsterreinen en hoewel ze vooral wordt geschaard onder de noemer 'kunst en cultuur', zijn vooral onderwijs maar ook welzijn en recreatie belangrijke werkterreinen.

De Bibliotheek neemt een bijzondere positie in binnen dit spectrum van beleidsterreinen door haar grote bereik, vele samenwerkingsverbanden en het brede draagvlak binnen onze samenleving.

De Bibliotheek Lith maakt onderdeel uit van de stichting Noord Oost Brabantse Bibliotheken.

In de buurt

Toon resultaten