Het Ossermeer

Tot ver in de Middeleeuwen was de Maas een onbedijkte rivier. In wat nu het Maasland is waren er naast de hoofdstroom vele kreken en geulen, die zich vrijelijk vertakten en weer samenkwamen. Het Ossermeer (voor echte Ossenaren: de Ossermeer) is een van de laatste zichtbare restanten van zo’n nevengeul. Het water van de rivier kwam dus veel dichter dan nu bij de hoger gelegen zandgronden, hetgeen de aantrekkingskracht als woonplaats verklaart. In de buurt zijn dan ook bewoningssporen uit de steentijd  aangetroffen.  

Toen de Maas, kort na 1300, dijken had gekregen werd het z…

Tot ver in de Middeleeuwen was de Maas een onbedijkte rivier. In wat nu het Maasland is waren er naast de hoofdstroom vele kreken en geulen, die zich vrijelijk vertakten en weer samenkwamen. Het Ossermeer (voor echte Ossenaren: de Ossermeer) is een van de laatste zichtbare restanten van zo’n nevengeul. Het water van de rivier kwam dus veel dichter dan nu bij de hoger gelegen zandgronden, hetgeen de aantrekkingskracht als woonplaats verklaart. In de buurt zijn dan ook bewoningssporen uit de steentijd  aangetroffen.  

Toen de Maas, kort na 1300, dijken had gekregen werd het zaak om uit het nieuwe binnendijkse gebied het overtollige water zo snel mogelijk af te kunnen voeren. Daartoe werd een stelsel van afwateringskanalen aangelegd, waarbij dankbaar gebruik werd gemaakt van de oude geulen. Door deze met gegraven gedeeltes, de z.g. weteringen, te verbinden ontstond wat we nu kennen als de Hertogswetering, die loopt van Grave tot Gewande en waarvan het Ossermeer dus deel uitmaakt. Aan de zuidzijde ervan werd, als bescherming tegen te hoge waterstanden, de Meerkade (de huidige Meerdijk) opgeworpen.

In de jaren dertig werd langs het Ossermeer een openluchtzwembad aangelegd, dat werd geopend op 30 juni 1934. Uiteraard zag meneer pastoor erop toe dat jongens en meisjes strikt gescheiden bleven! Het openluchtzwembad deed dienst tot de opening van het nieuwe overdekte zwembad in 1969 in het centrum van Oss. Van het oude zwembad resteert slechts een vijver in het bos, waar je aan de rand nog het betonnen fundament kunt zien waarop ooit de lage duikplank rustte. Even te noorden hiervan ligt nóg een langgerekte vijver naast het Ossermeer; hier was in dezelfde periode de gemeentelijke ijsbaan.

Na het vertrek van ijsbaan en zwembad werd het rustiger rond het meer en er ontstond een heus bos. Met de strook land langs de Meerdijk vormt dit inmiddels een fraai natuurgebied, dat deel uitmaakt van de ecologische hoofdstructuur langs de Hertogswetering. Vele soorten watervogels en sinds een paar jaar ook bevers vinden hier een leefgebied.

Waar

Macharenseweg / Meerdijk
Oss
Plan je route

vanaf jouw locatie

Kijk in de buurt

Toon resultaten