Rondje Herpen

2 uur (8,5 km)

De natuurwandelroute rond Herpen van zo'n 8,5 kilometer voert langs de vele natuur- en cultuurhistorische elementen in de omgeving van Herpen, zoals  de Erfdijk, en de Hamelspoel. Doordat de route voert over bestaande wegen maar ook over onverharde (zand-)paden is deze minder geschikt voor minder validen en rolstoelgebruikers. Tevens houdt dit in dat delen van de route in het natte jaargetijde moeilijk(er) toegankelijk kunnen zijn.  Echter waar mogelijk wordt in een omleidingroute over verharde, bestaande wegen voorzien.

Inclusief ommetje rond de Hamelspoel bedraagt deze route 9 km. 

Download: knooppuntenkaart Rondje Herpen

Dit ga je zien

Startpunt: Parkeerterreintje bij de visvijver aan de Hertogstraat
Hertogstraat
5371 AT Herpen
1

Erfdijk en Hamelspoel

Erfdijk en Hamelspoel
Erfdijk
5373 KV Herpen
Erfdijk en Hamelspoel
2

De Hamelspoel

5373 LB Herpen
De Hamelspoel
Eindpunt: Parkeerterreintje bij de visvijver aan de Hertogstraat
Hertogstraat
5371 NZ Herpen

Beschrijving

Startpunt: Parkeerterreintje bij de visvijver aan de Hertogstraat
Hertogstraat
5371 AT Herpen

Startpunt: Parkeerterreintje bij de visvijver aan de Hertogstraat; dit ligt iets ten westen van de rotonde in de N277 bij Overlangel. Dichtstbijzijnde postcode 5371 NZ Ravenstein.  

De Erfdijk wordt periodiek door schapen begraasd; zorg hier s.v.p. dat de hekken achter je weer gesloten zijn!                                                   

Vanaf de parkeerplaats loop je terug naar de weg, knooppunt 35, en slaat linksaf (dus van de rotonde vandaan), Hertogstraat. Het water links van je, de Putwielen, is het overblijfsel van een oude Maasarm. Loop de Hertogstraat uit tot de T-splitsing bij knooppunt 31. Steek de drukke weg over (voorzichtig), sla linksaf en vrijwel direct, dus nog vóór de brug, rechtsaf, Haverland.

Ga links het bruggetje over. Houd links aan (knooppunt 27) en loop over het grasveld tot de T-splitsing (knooppunt 29); sla hier rechtsaf, Hollandse Kamp. De weg maakt een bocht naar links, langs de geluidswal, Rootskamp.

Alternatief: sla direct na het bruggetje rechtsaf en loop om de sportvelden en vervolg het pad rechtdoor langs de geluidswal, Rootskamp.

Je vervolgt de weg rechtdoor tot de T-kruising bij het benzinestation. Hier (knooppunt 20) rechtsaf langs de drukke straat, Berghemseweg. Direct voorbij het benzinestation (knooppunt 33) voorzichtig oversteken en de weg links in, Heiweg.

De weg nadert de snelweg en loopt daaraan parallel. Even verderop linksaf het onverharde pad op, Oude Rogkamp. Je kruist de Aalstvoortse Straat en bereikt na een bocht een T-splitsing; hier (knooppunt 60), rechtsaf, Heuvelstraat. Even verderop (knooppunt 61) linksaf, Erfdijk.

Je ziet rechts, bij een lichte knik naar links, een poel liggen. Even verderop, bij weer een knik naar links, rechts nog een poel. Ga hier rechtsaf door het hek, de eigenlijke Erfdijk op.

Vóór 1300 was de Maas bij Herpen nog niet bedijkt. Vandaar dat het dorp, dat in de rug gedekt werd door het Herperduin, een halve ringdijk had opgeworpen tegen het water van de rivier. Op 13 mei 1332 kregen de Herpenaren van hun heer Johan van Valkenburg toestemming om hun gemeenschappelijke gronden of gement te verdelen in afzonderlijke percelen of erven. Bij elk erf hoorde het verplichte onderhoud van een stukje van de ringdijk. Die werd dan ook spoedig Erfdijk genoemd. Na de voltooiing van de Maasdijken tot voorbij Grave keerde de Erfdijk alleen het water van de Beerse Maas. Toch waren er af en toe dijkdoorbraken, onder andere in 1658 en 1778. Stille getuigen daarvan zijn de nog steeds aanwezige wielen. Als eerste daarvan zie je links het Lindenwiel; verderop, op het tweede deel van de dijk, rechts het Kouwiel.

Als je de dijk volgt kom je tenslotte weer uit op de weg. Sla hier (knooppunt 62) rechtsaf en houd bij de volgende splitsing links aan. Je komt uit op de T-splitsing (Hamelspoelweg), neem even hiervóór het pad rechtsaf door het hek, voor het vervolg van de Erfdijk.

Met een bocht komt de Erfdijk weer uit op de weg; sla hier rechtsaf, Hamelspoelweg. Volg deze tot de kruising (Wooijstraat, knooppunt 04; links hier het Artjeswiel). Hier heb je twee mogelijkheden:

Vervolg je weg rechtdoor tot de brug over de Hertogswetering. Sla hier linksaf, dus net vóór het water langs.

Voor een rondje om de Hamelspoel sla je op de eerdergenoemde kruising linksaf, Wooijstraat. Bij een bocht naar links (knooppunt 63) rechtsaf het onverharde pad op. In het bosje kun je weer kiezen: neem het eerste pad rechtsaf en wandel langs de vijver, houd bij de splitsing rechts aan, je bereikt de weg weer bij knooppunt 96; in het andere geval houd je het pad langs de rand van het bosje aan, maak een bocht naar rechts en bereik langs de andere kant van de vijver dezelfde splitsing, houd links aan en bereik eveneens de weg weer bij knooppunt 96. Sla in beide gevallen linksaf en direct daarna weer links, voor het water van de Hertogswetering langs.

Ga over het stuwtje rechtsaf en neem het bospad links. Je loopt langs het water. Uiteindelijk rechts van je een grasveld. Blijf de waterkant min of meer volgen, het pad loopt het bos weer in en brengt je met een bocht naar rechts terug op de parkeerplaats.

Eindpunt: Parkeerterreintje bij de visvijver aan de Hertogstraat
Hertogstraat
5371 NZ Herpen