Rondwandeling Herperduin

2 uur (9,6 km)

Op deze wandeling maak je kennis met alles wat Herperduin biedt: bos en heide, zandverstuivingen en vennen. En vooral, wanneer je nét even iets verder doorloopt, met de rust en stilte die je hier kunt vinden. De lengte van de wandeling bedraagt 9,6 kilometer. Desgewenst kun je de wandeling uitbreiden tot een totale lengte van 12 km. 

Deze route loopt geheel via de bekende wandelknooppunten. In Herperduin zijn vrijwel alle wegen onverhard – soms verend mos en dennenaalden, maar ook wel mul zand. Ook wordt Herperduin deels begraasd met paarden en runderen. Houd gepaste afstand en doorkruis kuddes niet; uiteraard dient de hond aan de lijn te blijven. Dat er spanning staat op de afrastering kun je lezen op de bordjes. 

Let op: in het bos is h…

Op deze wandeling maak je kennis met alles wat Herperduin biedt: bos en heide, zandverstuivingen en vennen. En vooral, wanneer je nét even iets verder doorloopt, met de rust en stilte die je hier kunt vinden. De lengte van de wandeling bedraagt 9,6 kilometer. Desgewenst kun je de wandeling uitbreiden tot een totale lengte van 12 km. 

Deze route loopt geheel via de bekende wandelknooppunten. In Herperduin zijn vrijwel alle wegen onverhard – soms verend mos en dennenaalden, maar ook wel mul zand. Ook wordt Herperduin deels begraasd met paarden en runderen. Houd gepaste afstand en doorkruis kuddes niet; uiteraard dient de hond aan de lijn te blijven. Dat er spanning staat op de afrastering kun je lezen op de bordjes. 

Let op: in het bos is het niet altijd even duidelijk of dat ene zandpad nu meetelt als zijweg of niet. Een routebeschrijving gebaseerd op ‘tweede weg rechts, derde weg links’ is daardoor niet altijd even duidelijk – volg in twijfelgevallen dus de knooppuntbewegwijzering.

Download (PDF): Knooppuntenkaart Rondwandeling Herperduin.

Dit ga je zien

Startpunt: Schaijkseweg 3
5373 KL Herpen
1

Natuurgebied Herperduin

Schaijkseweg 10
5373 KL Herpen
Natuurgebied Herperduin
2

Uitkijktoren Herperduin

Schaijkseweg 10
Herpen
Uitkijktoren Herperduin
3

Speelbos Herperduin / Docus de Das

Bosweg
Herpen
Speelbos Herperduin / Docus de Das
Eindpunt: Schaijkseweg 3
5373 KL Herpen

Beschrijving

Startpunt: Schaijkseweg 3
5373 KL Herpen

Herperduin is een natuurgebied van ongeveer 400 hectare binnen de gemeente Oss. Het is het noordelijkste deel van de Maashorst, waarmee het door twee ecoducten verbonden is. Tegen het einde van de Middeleeuwen was het gebied verworden tot een dorre heide met vele zandverstuivingen (vandaar de naam -duin), die bij westenwind het dorp Herpen grote overlast bezorgden. In de tweede helft van de negentiende eeuw kwam de herbebossing op gang, en rond 1910 kwam de nadruk te liggen op de productie van naaldhout voor de mijnen. Aan het eind van de vorige eeuw kwamen plannen van de grond voor natuurontwikkeling, waarbij bosomvorming (meer loofbomen en het creëren van open plekken) en het herstel van de heide de nadruk kregen. Daardoor is een nog aantrekkelijker en afwisselender bosgebied ontstaan, met een afwisselend dierenleven (naast de reeds genoemde grazers ook dieren als das, vos en ree, en natuurlijk vele vogels). De oostzijde is het drukst door de aanwezigheid van enige recreatievoorzieningen.

Start beschrijving: Vanaf knooppunt 51 (nabij de kleine rotonde met Berkenstammetjes in de Schaijkseweg) neem je het voetpad langs (het fietspad langs) de Schaijkseweg, zo dat je deze weg aan de linkerhand hebt. Neem het eerste zijpad rechts, bij een elektriciteitshuisje (knooppunt 13). Blijf rechtdoor lopen tot je de hoogte bereikt waarop de uitkijktoren staat.

De uitkijktoren is in 2019 geplaatst. De toren is 22 meter hoog en staat op een heuvel van zo'n 17 meter boven NAP. Vanaf het platform heb je een prachtig uitzicht over de boomkruinen; de kerktorens van alle omliggende plaatsen zijn te zien, en bij voldoende zicht zelfs het provinciehuis in Den Bosch.

Houd de uitkijktoren aan je linkerhand. Even verderop kruis je een bospad (knooppunt 53), sla hier linksaf. Je passeert voorbij knooppunt 15 de zandverstuiving. 

Door de overheersende westenwind was op Herperduin een zogeheten paraboolduin ontstaan, een langgerekte hoefijzervormig heuvel van bijna 10 meter hoog. In de volksmond droeg de grote zandverstuiving de naam ‘Maupertuus’ (naar de burcht van de Vos Reynaerde). Na de herbebossing was deze halverwege de vorige eeuw vrijwel dichtgegroeid, maar in het kader van natuurontwikkeling is een deel weer hersteld.

Sla na zo'n 400 m rechtsaf. Je passeert een klaphekje. Bij het tweede klaphekje in de afrastering rechts van je (bij knooppunt 36) sla je linksaf. Sla voorbij het hekje op de T-kruising rechtsaf; je passeert knooppunt 33 en bereikt bij knooppunt 02 de bosrand. Blijf deze min of meer volgen, met de imposante met eiken begroeide houtwal aan je linkerhand, tot voorbij het huis. Houd op de splitsing (bij knooppunt 32) links aan; je passeert een akker aan je linkerhand. Vlak daar voorbij, vóór het houten hek, sla je linksaf. Neem het eerste zijpad naar rechts; je passeert weer een hekje en bereikt knooppunt 31.

Op dit punt kun je kiezen voor de kortere of de langere route. 

Voor de kortere route sla je bij knooppunt 31 rechtsaf; na ca 200 m bereik je knooppunt 35; sla hier rechtsaf naar knooppunt 18 – lees verder bij **. 

Voor de langere route volg je vanaf knooppunt 31 het pad rechtdoor; na enige lichte kronkels kom je uit op een fietspad. Sla hier linksaf via het hekje; voorbij de slagboom kom je uit op een weg (knooppunt 20). Sla hier rechtsaf (Domineeshoef). Links van de weg liggen enige landbouwpercelen; na het passeren van een klephekje loop je ongeveer nog eens zover door het bos. Je komt uit op een samenkomst van paden (knooppunt 21); sla rechtsaf, het pad maakt direct een buiging naar rechts. Blijf dit pad voorbij twee klaphekjes volgen tot je uitkomt bij een driesprong van fietspaden (knooppunt 47). Sla rechtsaf, langs het fietspad. Na ongeveer 400 meter, ongeveer op het punt waar het open terrein aan de rechterzijde ophoudt, ga je linksaf; neem vervolgens het eerste pad rechts; je bereikt knooppunt 35 en slaat linksaf naar knooppunt 18.

** Na knooppunt 35 maakt het pad, bij wat een dichtgegroeide kruising lijkt, een haakse bocht naar links. Sla op de T-kruising van paden rechtsaf. Vervolg je weg in de richting van knooppunt 18; het pad maakt bij een kruising een knik naar rechts en loopt verder langs een heideveld. Sla vervolgens, bij knooppunt 18, linksaf, het heideveld over. Je bereikt de T-kruising bij het Ganzenven, dat je verderop op de wandeling ook nog van de andere kant zult zien. Sla hier linksaf.

Even verderop bereik je de bocht in het fietspad. Loop nog ongeveer evenver rechtdoor en sla dan scherp rechtsaf. Je komt op een samenkomst van vijf paden, sla hier linksaf. Je bereikt een kruispunt (knooppunt 85), sla hier rechtsaf; ga even verderop, bij knooppunt 79, weer rechtsaf. Je komt uit op een kruising met een breder pad, sla hier linksaf. Loop dit pad uit voorbij knooppunt 84 (hek) tot u bij knooppunt 83 de bosrand bereikt. Sla hier bij de slagboom rechtsaf; je houdt het hek van het begrazingsgebied aan je rechterhand. Het pad maakt een hoek naar rechts en bereikt knooppunt 05; loop rechtdoor, door het klaphekje. Je bereikt het fietspad, sla hier linksaf.

Als je op dit punt even rechtdoor loopt kom je op het uitzichtpunt bij het Ganzenven; door de aanwezigheid van een ondoordringbare laag in de ondergrond is hier een natuurlijke waterplas ontstaan. Halverwege de vorige eeuw werd geprobeerd het ven te ontginnen voor landbouw, maar het terrein bleek te onvruchtbaar. In de jaren zeventig werd het teruggegeven aan de natuur. Na verschraling is er nu een prachtig gebiedje ontstaan, waarin kikvorsen, insecten als libellen en planten als zonnedauw zich prima thuis voelen.

Waar het fietspad naar rechts buigt blijf je rechtdoor lopen. Ongeveer 150 meter voorbij knooppunt 87 volgt een bocht naar links. Sla daarna op het kruispunt rechtsaf en op het volgende kruispunt linksaf. Het pad maakt een knik naar rechts; je passeert een hekje (knooppunt 88) en bereikt bij knooppunt 89 een asfaltweg. Op deze samenkomst van vier wegen neem je het zandpad rechtsaf. Dit pad komt met een bochtje uit op een T-kruising bij een parkeerplaats; sla hier rechtsaf; het pad loopt langs een slagboom het bos in. Sla op de T-kruising van fietspaden linksaf en blijf de zandweg langs het fietspad volgen voorbij knooppunt 52 tot het uitgangspunt bij knooppunt 51.

Horeca onderweg:Bij het startpunt zijn twee (pannekoeken)restaurants. Verder is er onderweg geen horeca; neem dus eventueel zelf iets te eten of te drinken mee. Het voeren van de paarden en runderen, mocht je die onderweg tegenkomen, is overigens verboden.

Eindpunt: Schaijkseweg 3
5373 KL Herpen