Vondsten en Vorsten

Ver voor het begin van onze jaartelling woonden er al mensen in Oss. Ze begroeven hier hun doden onder grafheuvels, gemarkeerd met palen: "de paalgraven". Een daarvan, het Vorstengraf, is met een doorsnede van maar liefst 53 meter de grootste grafheuvel van Nederland! Daarin werd in 1933 een uniek kromgebogen en met goud ingelegd zwaard gevonden. Dit prehistorische landschap ten zuiden van de stad Oss is gereconstrueerd en laat bezoekers nu weer ervaren hoe het er hier uitgezien moet hebben, duizenden jaren geleden. Ook langs de Maas zijn sporen van oude bewoning teruggevonden. Uit de prehistorie en uit de Romeinse tijd. Zo zou zelfs Julius Caesar hier in het Maasland zijn geweest!