50 jaar archeologie Oss & Leiden

De band tussen Oss en de Universiteit Leiden (Faculteit der Archeologie) bestaat 50 jaar. In 1974 was de eerste opgraving door de Universiteit van Leiden in Oss. Sinds die tijd heeft de universiteit veel onderzoek in Oss uitgevoerd. Ook de afgelopen jaren kwamen honderden studenten naar Oss om praktijkervaring op te doen. Hierdoor is een groot aaneengesloten gebied in Oss opgegraven, waardoor we veel kennis hebben gekregen over het verleden. Dit is niet alleen uniek in Nederland, maar zelfs in heel Noordwest-Europa.  

Bovendien zijn in Oss bijzondere vondsten gedaan van nationaal belang, zoals het Vorstengraf en het kromgebogen zwaard en de Romeinse tempel van Kessel. De samenwerking met Osse amateurarcheologen is ook uniek. Ossenaren omarmen steeds meer hun archeologische verleden. We zijn dol op ons zwaard en op de vorst van Oss; archeologie hoort bij de identiteit van Oss. 

Dit alles vieren we met activiteiten bij de Fieldschool met de studenten uit Leiden, een avond over archeologie in verleden, heden en toekomst in De Groene Engel, een toneelstuk van Stichting Oss Cultureel, vitrines door heel Oss met archeologische vondsten en nog veel meer. 

 

Gratis thema-avond archeologie in Oss

Met presentaties, interviews, muziek en een quiz 

Op 24 april is er een thema-avond over archeologie in de Groene Engel. Deze avond wordt georganiseerd door de Bibliotheek Oss, Stadsarchief Oss, gemeente Oss, Universiteit Leiden en historische kring de Werkende Mens. Er is aandacht voor het verleden, heden en toekomst van de archeologie in Oss. Er zijn presentaties, interviews, muziek en een quiz over Oss en Leiden. Entree is gratis. Aanmelden is verplicht.

Meer informatie en aanmelden

Vooruitblik Fieldschool Leiden:

Universiteit Leiden houdt weer veldpracticum in Oss 

In april en mei komen er weer 120 studenten van de Archeologische Faculteit van de Universiteit Leiden voor een veldpracticum (de Fieldschool) naar Oss. Zij voeren bij de Gewandeweg in Oss in opdracht van de gemeente Oss archeologisch onderzoek uit. De vorige jaren werden op deze plek bewoningssporen en sporen van een grafveld uit de Brons-/IJzertijd gevonden. Ook werd een nederzetting opgegraven en in kaart gebracht. Twee studenten archeologie kregen de opdracht om het publiek kennis te laten maken met de fieldschool en de archeologie van Oss. 

Ben je benieuwd naar het verhaal van vorig jaar? Lees dan het verslag dat Megan voor ons maakte. Of bekijk het filmpje, voor een kijkje in het veld. Houdt de agenda in de gaten, want de studenten organiseren ook dit jaar weer rondleidingen en meegraafdagen. 

Fiets- en wandelroutes - Bij Stadsarchief Oss kun je de route Tempels langs de Maas verkrijgen

Duik verder in het verleden

Publiekspublicaties:

In samenwerking met de gemeente Oss en het Stadsarchief zijn er drie publiekspublicaties over archeologie in Oss verschenen:

  • De Vorstengraven van Oss. Verhalen over Vroege IJzertijd Vorsten (Jansen, 2023). De grafheuvels van Vorstengraf en Zevenbergen vormden een belangrijke plaats in het (dagelijkse) leven van de brons- en ijzertijdbewoners (2000-500 v. Chr.). In deze nieuwste Ossensia wordt niet alleen ingegaan op de beroemde ‘ijzertijdvorsten’ die hier begraven lagen maar ook op hun tijdgenoten. Wie waren zij? En waarom hebben zij de kostbare en betekenisvolle objecten voorgoed in de grond gestopt en niet gehouden? 
     
  • Huys tot Oss. Het kasteel van Oss teruggevonden (Spanjaard, P, 2021). Al in 1994 is het kasteel van Oss bij het huidige Burchtplein teruggevonden. Nu, iets meer dan 25 jaar later, beschrijft historicus Paul Spanjaard de ontdekking van het kasteel, de vondsten, zijn bijzondere geschiedenis en wat er nog van resteert in ‘Huys tot Osse’, het Kasteel van Oss teruggevonden. Het verhaal is opgenomen in de Ossensia-reeks, waarin de  verhalen over de geschiedenis van Oss samenkomen. Verkrijgbaar voor € 12,50 bij boekhandel Derijks en Stadsarchief Oss.


     
  • Onder Oss. Een archeologisch verhaal: 45 jaar archeologie in Oss (Jansen en van Ginkel, 2019). In Oss wordt al tientallen jaren archeologisch onderzoek uitgevoerd. Oss vormt daarmee het toneel van een van de grootste opgravingsprojecten in Nederland. De grote hoeveelheid sporen en vondsten die onder Oss zijn gevonden, vormen de basis voor een uniek archeologisch verhaal. Dit verhaal is in deze mooie publieksversie tot leven gebracht. Verkrijgbaar voor € 12,50 bij boekhandel Derijks en Stadsarchief Oss.