Archeologiedagen 2022

De Osse Archeologiedagen: vanalles te beleven!

De archeologiedagen op 17, 18 en 19 juni 2022 brengen het verleden tot leven met honderden activiteiten door het hele land. Ook Oss doet jaarlijks mee, want deze gemeente is rijk aan bijzondere archeologische vondsten. In en rondom Oss wordt al jaren onderzoek in de grond gedaan. Bijvoorbeeld naar de Paalgraven en het Vorstengraf in Oss-zuid en de Romeinse Tempel in Kessel. Oss heeft een lange historie in archeologisch onderzoek en de meeste opgegraven vierkante meters van Nederland! Al sinds de jaren '70 leren studenten Archeologie in Oss het veldwerk.

Fieldschool in Oss

Ook dit jaar houdt de archeologische faculteit van de Universiteit Leiden in mei en juni een veldpracticum in Oss. Op 2 locaties in Oss, bij de Gewandeweg en bij Het Brand, voeren zij in opdracht van de gemeente Oss archeologisch onderzoek uit. De verwachtingen zijn hooggespannen. Vorig jaar werden bij de Gewandeweg naast bewoningssporen ook sporen gevonden van een grafveld uit de Brons-/IJzertijd. Deze sporen worden dit jaar opgegraven. En bij Het Brand worden archeologische sporen en vondsten uit de IJzertijd verwacht.

In de schoenen van een archeoloog staan?

Voor de Osse Archeologiedagen in 2022 organiseren de studenten een open avond, een open dag én een meegraafdag:

Fiets- en wandelroutes - rondom thema archeologie

Speciaal voor kinderen

Duik verder in het verleden

Publiekspublicaties

Recent zijn in samenwerking met de gemeente Oss en het Stadsarchief twee publiekspublicaties over archeologie in Oss verschenen:

  • Huys tot Oss. Het kasteel van Oss teruggevonden (Spanjaard, P, 2021). Al in 1994 is het kasteel van Oss bij het huidige Burchtplein teruggevonden. Nu, iets meer dan 25 jaar later, beschrijft historicus Paul Spanjaard de ontdekking van het kasteel, de vondsten, zijn bijzondere geschiedenis en wat er nog van resteert in ‘Huys tot Osse’, het Kasteel van Oss teruggevonden. Het verhaal is opgenomen in de nieuwste Ossensia, waarin de  verhalen over de geschiedenis van Oss samenkomen.
  • Onder Oss. Een archeologisch verhaal: 45 jaar archeologie in Oss (Jansen en van Ginkel, 2019). In Oss wordt al tientallen jaren archeologisch onderzoek uitgevoerd. Oss vormt daarmee het toneel van een van de grootste opgravingsprojecten in Nederland. De grote hoeveelheid sporen en vondsten die onder Oss zijn gevonden, vormen de basis voor een uniek archeologisch verhaal. Dit verhaal is in deze mooie publieksversie tot leven gebracht. 

Beiden uitgaven zijn verkrijgbaar bij boekhandel Derijks, Museum Jan Cunen en het Stadsarchief Oss.
 

Vorstengraf en Paalgraven

Dè archeologische vondsten van Oss zijn de Paalgraven en het Vorstengraf, en het befaamde zwaard van Oss dat hier werd gevonden. Ontdek deze Vondsten & Vorsten in Oss. Bezoek ze of leer online meer over deze vondsten. Bekijk ook de Kesselse Tempel in 3D. 
 

Vondsten in de Mikkeldonk

De locatie bij de Gewandeweg, die dit jaar door de universiteit wordt opgegraven, ligt direct naast de wijk Mikkeldonk. Daar zijn bij eerder onderzoek al een paar plattegronden van huizen en waterputten uit de Bronstijd en IJzertijd gevonden. Prof. Dr. Harry Fokkens gaf hier vorig jaar een lezing over; bekijk de lezing terug op YouTube
 

Vondsten Kasteel van Oss

Het was begin dit jaar groot nieuws: de (her)ontdekking van het Kasteel van Oss. Veel bleef er niet over van dit historische verdedigingswerk. Een funderingsmuur, de rond hoektoren en een kist met voorwerpen uit allerlei periodes, uit de gedempte slotgracht en aangrenzende stadsgracht. Een selectie uit deze vondsten is te zien in de cafévitrine van Café Cunen. Klein maar fijn, en altijd gratis toegankelijk. 

 

De Nationale Archeologiedagen

Wil je meer weten over de Archeologiedagen en wat er in Nederland zoal te doen is? Neem dan een kijkje op de website van de Nationale Archeologiedagen. Het Stadsarchief Oss coördineert in samenwerking met de Gemeente Oss en de Universiteit van Leiden de Osse Archeologiedagen.