Meld je aan voor de (gesloten) Open Monumentendagen 2020

Dit jaar lopen heel veel dingen anders door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Zo ook de voorbereidingen voor de Open Monumentendag september a.s. Het Stadsarchief staat altijd aan de lat als het gaat om de coördinatie rondom deze dag. Zij hebben gekeken naar de informatie van de landelijke Stichting Open Monumentendag en hebben diverse malen overlegd met de gemeente. Uiteindelijk is gezamenlijk het volgende besloten:

Open Monumentendagen op 12 en 13 september 2020 gaat in een aangepaste vorm door.

  • De monumenten worden niet opengesteld voor de Open Monumentendag en zijn alleen van buiten te bekijken.
  • Er wordt geen klassendag georganiseerd, er komen geen busexcursies en er is geen bedankmiddag.

Hiervoor zijn de volgende argumenten:
Verantwoordelijkheid
In onze gemeente worden vrijwel alle monumenten opengesteld door vrijwilligers. Stadsarchief en Gemeente Oss zijn van mening dat je deze vrijwilligers niet verantwoordelijk kunt maken voor het handhaven van de 1,5-meter maatregelen die in september waarschijnlijk nog zullen gelden, zoals het maken van speciale routes en desinfectie. Bovendien zijn dergelijke maatregelen bijna onmogelijk uit te voeren in het merendeel van de monumenten.

Veiligheid vrijwilligers
De gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers die de monumenten openstellen en de activiteiten organiseren, is relatief hoog. Dit is een kwetsbare doelgroep, evenals de bezoekers, ook die vallen vaak in de oudere doelgroep.

Onzekerheid status in september
Het is nu nog onzeker hoe de situatie in september zal zijn qua maatregelen rondom het coronavirus. Naarmate de tijd vordert zullen we met meer zekerheid kunnen zeggen wat wel en niet mag op Open Monumentendag 2020. De richtlijnen van het RIVM en de veiligheidsregio zullen altijd worden toegepast.

Wat kan wel
Uiteraard willen we wel mensen interesseren voor en informeren over de mooie monumenten in de gemeente Oss. Het Stadsarchief wil samen met jullie, de monumenteigenaren/-beheerders en de gemeente, kijken wat er wél mogelijk is binnen de richtlijnen van het RIVM en van de Veiligheidsregio. Van buitenaf of digitaal. Zonder dat daarmee te veel mensen bij elkaar komen.

Dit kunnen bijvoorbeeld wandelroutes zijn, een leuke puzzeltocht of digitale informatie. Het Stadsarchief kijkt ook of ze verhalen kunnen vastleggen en hiermee een koppeling kunnen maken met de verhaallijnen: Vondsten & vorsten (archeologie en vroege bewoning); religieus erfgoed; strijd met het water; van boerengat tot industriestad (ambacht en industrie).

Denk mee, laat je horen
We vragen iedereen mee te denken over alternatieve manieren om toch het publiek in dat weekend te kunnen betrekken bij de mooie monumenten in de gemeente Oss. Hiervoor kan ook de aanvraag voor financiële ondersteuning worden ingezet.

Anders, maar ook een mooie monumentendag
Het wordt anders dit jaar, maar we zijn ervan overtuigd dat we er samen een mooi monumentenweekend van kunnen maken. Stuur voor meer informatie een mail naar Martine Eerelman, Stadsarchief Oss, me@stadsarchiefoss.nl